A1 Report live Shikoni A1report tv live albaniantv nje televizion informativ te mediave shqiptare ne menyre asnjeanese,leta ndjekim live ne shqiplive.